Janji & Undang-undang Pandu Hizbul Wathan

JANJI PANDU HIZBUL WATHAN

بسم الله الرحمن الرحيم
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh :
Satu, setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, Undang-undang dan Tanah Air;
Dua,  menolong siapa saja semampu saya;
Tiga, setia mentaati Undang-undang pandu HW.


UNDANG-UNDANG PANDU HIZBUL WATHAN
Satu,             Pandu Hizbul Wathan itu, dapat dipercaya;
Dua,              Pandu Hizbul Wathan itu, setia dan teguh hati;
Tiga,              Pandu Hizbul Wathan itu, siap menolong dan wajib berjasa;
Empat,          Pandu Hizbul Wathan itu, suka perdamaian dan persaudaraan;
Lima,             Pandu Hizbul Wathan itu, sopan santun dan perwira;
Enam,           Pandu Hizbul Wathan itu, menyayangi semua makhluk;
Tujuh,           Pandu Hizbul Wathan itu, melaksanakan perintah tanpa membantah;
Delapan,       Pandu Hizbul Wathan itu, sabar dan pemaaf;
Sembilan,     Pandu Hizbul Wathan itu, teliti dan hemat;
Sepuluh,       Pandu Hizbul Wathan itu, suci dalam hati, pikiran, perkataan dan perbuatan.


5 Komentar